کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا


08

بازديد سركار خانم دكتر مهناز ملانظري ،سرپرست محترم دانشگاه الزهرا از روند تجهيز و آماده سازي كتابخانه مركزي جديد دانشگاه

بازديد سركار خانم دكتر مهناز ملانظري ،سرپرست محترم دانشگاه الزهرا از روند تجهيز و آماده سازي كتابخانه مركزي جديد دانشگاه

در تاريخ ٨ شهريور ١٣٩٦

در اين بازديد آقايان دكتر رحماني معاون اداري مالي دانشگاه، دكتر شيري معاون پژوهشي دانشگاه و دكتر رضايي رييس مركز ارزيابي و پايش عملكرد دانشگاه الزهرا(س) ايشان را همراهي مي كردند و خانمها دكتر آبام رئيس كتابخانه مركزي و درخشاني سرپرست كتابخانه دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي نيز در آنجا حضور داشتند.

دكتر ملانظري و همراهانشان از تمامي طبقات و بخشهاي كتابخانه  بازديد كردند. دكتر آبام ،رئيس كتابخانه ايشان را در جريان فرايندهاي آماده سازي و تجهيز كتابخانه  قرار داده و روند جابجايي را به تفصيل براي ايشان بيان نمودند

  دكتر ملانظري از فرايندهاي صورت گرفته در اين ساختمان جديد اظهار رضايت نموده ، آن را بسيار خوب توصيف كردند و اظهار اميدواري كردند كه هر چه سريعتر اين پروسه مهم به اتمام رسيده و مورد بهره برداري اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران قرار گيرد

تعداد مشاهده خبر: (1640)
گروه خبر: اخبار سایت
کد خبر: 1839