کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا


06

نصب تابلو کتابخانه مرکزی در ساختمان جدید کتابخانه

نصب تابلو کتابخانه مرکزی در ساختمان جدید کتابخانه

در تاریخ 6 مهر ماه 1396

تابلو  کتابخانه در ساختمان جدید التاسیس کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا واقع در سایت شرقی جهت معرفی به مراجعه کنندگان نصب گردیده است.

به اطلاع می رساند بزودی کتابخانه مرکزی فعالیت بخش امانتدهی و مرجع خود را آغاز خواهد نمود.

تعداد مشاهده خبر: (987)
گروه خبر: اخبار سایت
کد خبر: 1840