کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا


02

کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی در دانشکده علوم زیستی

کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی در دانشکده علوم زیستی

روز سه شنبه 2 آبان ماه 1396، در دانشکده علوم زیستی کارگاه آموزشی بانکهای اطلاعاتی با معرفی امکانات جدید بانکهای اطلاعاتی به دانشجویان محترم دانشکده برگزار گردید.

 نمایش امکانات جدید بانک اطلاعاتی science direct و Scopus و مرور کامل بر کلیه بانکهای خریداری شده توسط دانشگاه الزهرا شامل (sciencedirect، scopus، mathscine،RSC، civilica، sid، magiran)  و نحوه جستجوی نرم افزار (کتابخانه دیجیتال و سیمرغ)  توسط کارشناسان مرکز ارائه گردید.

هدف از برگزاری این نوع کارگاه ها استفاده مفیدتر از امکانات بانکهای اطلاعاتی است. 

تعداد مشاهده خبر: (792)
کد خبر: 1842