کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا


04

مراسم افتتاحیه کتابخانه مرکزی

مراسم افتتاحیه کتابخانه مرکزی

در تاریخ 5 دی 1396 مراسم افتتاحیه کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا  با حضور ریاست محترم کتابخانه ملی سرکار خانم دکتر بروجردی و مسئولین محترم دانشگاه در کتابخانه مرکزی واقع در سایت شرقی دانشگاه برگزار خواهد گردید.

تعداد مشاهده خبر: (830)
گروه خبر: اخبار سایت
کد خبر: 1846