کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا


11

جابجایی کتابخانه علوم اجتماعی

جابجایی کتابخانه علوم اجتماعی
بعد از افتتاحیه کتابخانه مرکزی، در تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۹۶ جابجایی کتابخانه علوم اجتماعی به ساختمان جدید کتابخانه توسط تیم متخصص در این زمینه صورت گرفته است و در پی آن جابجایی کتابخانه علوم تربیتی و روانشناسی و کتابخانه علوم پایه صورت خواهد گرفت و بزودی برای استفاده مراجعین آماده خواهد شد.  
تعداد مشاهده خبر: (663)
گروه خبر: اخبار سایت
کد خبر: 1848