کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا


19

استقبال خوب دانشجویان از کتابخانه مرکزی جدید

استقبال خوب دانشجویان از کتابخانه مرکزی جدید

بعد از افتتاح کتابخانه مرکزی ، کتابخانه با استقبال زیاد دانشجویان جهت مطالعه و استفاده از منابع مورد نیاز آنها روبرو شده است بطوریکه علاوه بر استفاده کلیه مکانهای اختصاص داده شده به دانشجویان جهت مطالعه، از تمامی قسمتهای قابل استفاده جهت مطالعه استفاده می نمایند و این برای کلیه اعضا کتابخانه بسیار مسرت بخش می باشد.

تعداد مشاهده خبر: (900)
گروه خبر: اخبار سایت
کد خبر: 1849