کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا


08

بارش اولین برف زمستانی چهره کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا را زیبا ساخت

بارش اولین برف زمستانی چهره کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا را زیبا ساخت

 بارش اولین برف زمستانی چهره دانشگاه الزهرا را سفید پوش کرد و کتابخانه مرکزی دانشگاه به واسطه این نعمت الهی مزین گردید

تعداد مشاهده خبر: (809)
گروه خبر: اخبار سایت
کد خبر: 1850