کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا


02

نمایشگاه کتاب و فروشگاه کتاب جهت خرید کتاب در کتابخانه مرکزی

نمایشگاه کتاب و فروشگاه کتاب جهت خرید کتاب در کتابخانه مرکزی

از 15 الی 18 مهرماه 97 نمایشگاه کتاب از کتاب های تازه خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی و  فروشگاه کتاب از کتاب های درخواستی، در طبقه همکف کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا از ساعت 8:30 الی 18 برگزار خواهد گردید. 

دانشجویان می توانند کتابهای مورد نظر خود را با  تخفیف ویژه خریداری و در بخش نظرها و پیشنهادهای وب سایت کتابخانه مرکزی عنوان و ناشر کتاب خود را تا تاریخ 14 مهر ماه ارسال نمایند .

تعداد مشاهده خبر: (1068)
گروه خبر: اخبار سایت
کد خبر: 4895