کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا


29

کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی در دانشکده علوم اجتماعی

کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی در دانشکده علوم اجتماعی

روز دوشنبه 29 خرداد ماه 1396، در دانشکده علوم اجتماعی کارگاه آموزشی بانکهای اطلاعاتی با معرفی امکانات جدید بانکهای اطلاعاتی به اساتید محترم دانشکده برگزار گردید.

 نمایش امکانات جدید بانک اطلاعاتی science direct و Scopus و مرور کلی بر کلیه بانکهای خریداری شده توسط دانشگاه الزهرا شامل (sciencedirect، scopus، mathscine،RSC، civilica، sid، magiran)  ونحوه جستجوی نرم افزار (کتابخانه دیجیتال و سیمرغ) و کتابخانه دیجیتال نور توسط کارشناسان مرکز ارائه گردید.

هدف از برگزاری این نوع کارگاه ها استفاده مفیدتر از امکانات بانکهای اطلاعاتی است. 

تعداد مشاهده خبر: (1132)
کد خبر: 832