کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا


17

انتقال کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا به ساختمان جدید

انتقال کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا به ساختمان جدید
کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا در تابستان امسال به ساختمان جدید واقع در ضلع شرقی دانشگاه منتقل خواهد شد. این ساختمان دارای شش طبقه با زیر بنای مفید 6800 متر مربع می باشد. 
تعداد مشاهده خبر: (1548)
کد خبر: 834