کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا


26

رونمایی وب سایت کتابخانه مرکزی

رونمایی وب سایت کتابخانه مرکزی

وب سایت کتابخانه مرکزی در 26 تیر ماه جاری با حضور جناب آقای دکتر شیری معاونت محترم  پژوهشی و سرکار خانم دکتر  آبام ریاست محترم کتابخانه مرکزی رونمایی گردید و در این راستا  لوح تقدیری به سرکار خانم جلا کارشناس مرتبط با راه اندازی وب سایت ارائه گردید.

دسترسی به این وب سایت برای تسهیل در ارائه خدمات و اطلاعات کتابخانه مرکزی است.

تعداد مشاهده خبر: (769)
کد خبر: 836