کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا


21

تعطیلی بخش امانت و مطالعه کتابخانه مرکزی بعلت جابجایی

تعطیلی بخش امانت و مطالعه کتابخانه مرکزی بعلت جابجایی

بخش امانت دهی کتابخانه مرکزی از تاریخ 30 تیر ماه لغایت 1 مهر ماه جاری بدلیل نقل مکان به ساختمان جدید تعطیل می باشد و قادر به امانت کتاب و پایان نامه به مراجعین محترم نمیباشد. 

بخش سایت، بخش تحویل  پایان نامه دانشجویان جهت ارایه خدمات به مراجعه کنندگان محترم دایر می باشد 

تعداد مشاهده خبر: (1681)
کد خبر: 838