کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا


23

جابحایی بی وقفه کتابخانه مرکزی از تاریخ 20 تیر ماه تاکنون

جابحایی بی وقفه کتابخانه مرکزی از تاریخ 20 تیر ماه تاکنون

کتابخانه مرکزی از 20 تیر ماه تا کنون  بصورت بی وقفه در حال جایجایی به ساختمان جدید کتابخانه  مرکزی می باشد، در این جابجایی علاوه بر همکاری خالصانه همکاران کتابخانه مرکزی و ریاست محترم .کتابخانه جابجایی توسط تیم متخصصین در این حوزه با دقت و نظارت بالا در حال انجام است 

تعداد مشاهده خبر: (719)
کد خبر: 839