صفحه اصلی
آخرین اخبار
نصب تابلو کتابخانه مرکزی در ساختمان جدید کتابخانه نصب تابلو کتابخانه مرکزی در ساختمان جدید کتابخانه
در تاریخ 6 مهر ماه 1396 تابلو  کتابخانه در ساختمان جدید التاسیس کتابخانه م...


بازديد سركار خانم دكتر مهناز ملانظري ،سرپرست محترم دانشگاه الزهرا از روند تجهيز و آماده سازي كتابخانه مركزي جديد دانشگاه بازديد سركار خانم دكتر مهناز ملانظري ،سرپرست محترم دانشگاه الزهرا از روند تجهيز و آماده سازي كتابخانه مركزي جديد دانشگاه
در تاريخ ٨ شهريور ١٣٩٦ در اين بازديد آقايان دكتر رحماني معاون اداري مالي دانشگا...


جابحایی بی وقفه کتابخانه مرکزی از تاریخ 20 تیر ماه تاکنون جابحایی بی وقفه کتابخانه مرکزی از تاریخ 20 تیر ماه تاکنون
کتابخانه مرکزی از 20 تیر ماه تا کنون  بصورت بی وقفه در حال جایجایی به ساختم...


رونمایی وب سایت کتابخانه مرکزی رونمایی وب سایت کتابخانه مرکزی
وب سایت کتابخانه مرکزی در 26 تیر ماه جاری با حضور جناب آقای دکتر شیری معاونت محت...


تعطیلی بخش امانت و مطالعه کتابخانه مرکزی بعلت جابجایی تعطیلی بخش امانت و مطالعه کتابخانه مرکزی بعلت جابجایی
بخش امانت دهی کتابخانه مرکزی از تاریخ 30 تیر ماه لغایت 1 مهر ماه جاری بدلیل نقل ...


انتقال کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا به ساختمان جدید انتقال کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا به ساختمان جدید
کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا در تابستان امسال به ساختمان جدید واقع در ضلع شرقی ...


اطلاعیه ها

src جابجایی کتابخانه مرکزی به ساختمان جدید read more ...
بخش امانتدهی کتابخانه بدلیل جابجایی از 30 تیرماه تا 1 مهر ماه تعطیل می باشد
src راه اندازی سایت کتابخانه مرکزی read more ...

سایت کتابخانه مرکزی راه اندازی مجدد گردید