درباره کتابخانه » معرفی
معرفی

کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا (س) در سال 1343 با کتب اهدایی افتتاح گردید، در حال حاضر این کتابخانه در دو ساختمان شهید نوری و ساختمان خوارزمی (طبقه 4)، توزیع شده است و در آینده ای نزدیک به ساختمان جدید که مختص کتابخانه می باشد انتقال خواهد یافت، هم اکنون 17 نفر کارشناس و کارشناس ارشد در این واحد مشغول فعالیت می باشند. 

نگاهی اجمالی به تاریجچه کتابخانه مرکزی