جمعه، 24 مرداد 1399          
    بخش ها » پشتیبانی سیستم ها
پشتیبانی سیستم ها

پشتیبانی نرم افزارها، سخت افزارهای رایانه های موجود و شبکه داخلی کتابخانه مرکزی و همچنین نرم افزار جامع کتابخانه به عهده این بخش می باشد.