کارگاه های آموزشی
اخبار کارگاه های اموزشی
برگزاری اولین کارگاه آموزشی بانکهای اطلاعاتی در کلاس واقع در ساختمان جدید برگزاری اولین کارگاه آموزشی بانکهای اطلاعاتی در کلاس واقع در ساختمان جدید
شنبه 1 دی ماه 1397 ، بعد از افتتاح کلاس کارگاه آموزشی ساختمان جدید کتابخانه مرکز...


سومین کارگاه آموزشی scifinder با حضور کارشناسان کتابخانه مرکزی و دانشجویان رشته شیمی برگزار گردید سومین کارگاه آموزشی scifinder با حضور کارشناسان کتابخانه مرکزی و دانشجویان رشته شیمی برگزار گردید
در روز سه شنبه 5 تیر 1397، سومین کارگاه آموزشی scifinder با حضور کارشناسان کتابخ...


دومین کارگاه آموزشی scifinder با حضور اعضا هیات علمی و دانشجویان برگزار گردید دومین کارگاه آموزشی scifinder با حضور اعضا هیات علمی و دانشجویان برگزار گردید
در روز دوشنبه 31 اردیبهشت 1397، دومین کارگاه آموزشی scifinder با استقبال بسیار خ...


برگزاری سمینار scifinder در سالن کوثر برگزاری سمینار scifinder در سالن کوثر
در روز سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 ، کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی scifinder در سال...


برگزاری کارگاه آموزشی بانکهای اطلاعاتی و نرم افزار سیمرغ در دانشکده روانشناسی برگزاری کارگاه آموزشی بانکهای اطلاعاتی و نرم افزار سیمرغ در دانشکده روانشناسی
 روز دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 در سایت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی کارگاه...


برگزاری کارگاه آموزشی نحوه دیجیتال سازی منابع از طریق برنامه سیمرغ برگزاری کارگاه آموزشی نحوه دیجیتال سازی منابع از طریق برنامه سیمرغ
در روز شنبه 15 اردیبهشت 1397 دومین کارگاه آموزشی پیرو مطالب کارگاه اول (تاریخ 4 ...


برگزاری کارگاه آموزشی بانکهای اطلاعاتی و نرم افزار سیمرغ در دانشکده ریاضی برگزاری کارگاه آموزشی بانکهای اطلاعاتی و نرم افزار سیمرغ در دانشکده ریاضی
روز یکشنبه 12 آذر ماه 1396، در سایت دانشکده ریاضی کارگاه آموزشی بانکهای اطلاعاتی...


کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی در دانشکده علوم زیستی کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی در دانشکده علوم زیستی
روز سه شنبه 2 آبان ماه 1396، در دانشکده علوم زیستی کارگاه آموزشی بانکهای اطلاعات...


کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی در دانشکده علوم اجتماعی کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی در دانشکده علوم اجتماعی
روز دوشنبه 29 خرداد ماه 1396، در دانشکده علوم اجتماعی کارگاه آموزشی بانکهای اطلا...


 برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی با حضور اساتید و دانشجویان دانشکده الهیات برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی با حضور اساتید و دانشجویان دانشکده الهیات
در روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه 1396 و درآستانه روز معلم، در کتابخانه مرکزی، ک...