کارگاه های آموزشی
اخبار کارگاه های اموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی بانکهای اطلاعاتی و نرم افزار سیمرغ در دانشکده ریاضی برگزاری کارگاه آموزشی بانکهای اطلاعاتی و نرم افزار سیمرغ در دانشکده ریاضی
روز یکشنبه 12 آذر ماه 1396، در سایت دانشکده ریاضی کارگاه آموزشی بانکهای اطلاعاتی...


کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی در دانشکده علوم زیستی کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی در دانشکده علوم زیستی
روز سه شنبه 2 آبان ماه 1396، در دانشکده علوم زیستی کارگاه آموزشی بانکهای اطلاعات...


کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی در دانشکده علوم اجتماعی کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی در دانشکده علوم اجتماعی
روز دوشنبه 29 خرداد ماه 1396، در دانشکده علوم اجتماعی کارگاه آموزشی بانکهای اطلا...


 برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی با حضور اساتید و دانشجویان دانشکده الهیات برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی با حضور اساتید و دانشجویان دانشکده الهیات
در روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه 1396 و درآستانه روز معلم، در کتابخانه مرکزی، ک...


برگزاری کارگاه آموزشی Reaxys برگزاری کارگاه آموزشی Reaxys
در روز یکشنبه هشتم اسفند ماه سال 1395 ، کارگاه آموزشی بانک اطلاعاتی Reaxys، با ه...