کارگاه های آموزشی
جستجو اخبار
اخبار کارگاه های اموزشی
برگزاری اولین کارگاه مندلی در کتابخانه مرکزی برگزاری اولین کارگاه مندلی در کتابخانه مرکزی
دوشنبه 31 تیر ماه ، اولین کارگاه آموزشی مندلی در کتابخانه مرکزی برای اساتید محتر...


برگزاری کارگاه آموزشی اندنوت برای اساتید محترم دانشگاه برگزاری کارگاه آموزشی اندنوت برای اساتید محترم دانشگاه
18 تیر 1398، کارگاه آموزشی اندنوت پیشرفته به اساتید محترم دانشکده ها  توسط ...


برگزاری سومین کارگاه آموزشی نرم افزار استنادی اندنوت در کتابخانه مرکزی برگزاری سومین کارگاه آموزشی نرم افزار استنادی اندنوت در کتابخانه مرکزی
یکشنبه 9 تیر ماه 1398، سومین کارگاه آموزشی نرم افزار استنادی اندنوت برای اساتید ...


برگزاری کارگاه آموزشی پاورپوینت به اعضا هیات علمی دانشکده الهیات برگزاری کارگاه آموزشی پاورپوینت به اعضا هیات علمی دانشکده الهیات
دوشنبه 27 خرداد 1398، کارگاه آموزشی پاورپوینت به اساتید محترم دانشکده الهیات با ...


برگزاری کارگاه آموزشی ورد برای اساتید محترم دانشکده الهیات برگزاری کارگاه آموزشی ورد برای اساتید محترم دانشکده الهیات
 دوشنبه 20 خرداد 1398، اولین جلسه کارگاه آموزشی ورد به اساتید محترم دانشکده...


برگزاری کارگاه آموزشی بانکهای اطلاعاتی برگزاری کارگاه آموزشی بانکهای اطلاعاتی
 شنبه 11 خرداد 1398، کارگاه بانکهای اطلاعاتی با معرفی بانک اطلاعاتی ابسکو و...


برگزاری کارگاه آموزشی ایران داک با عنوان زنگ ایران داک در سالن تورانی برگزاری کارگاه آموزشی ایران داک با عنوان زنگ ایران داک در سالن تورانی
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398، کارگاه آموزشی زنگ ایران داک با معرفی امکانات ایران داک ...


برگزاری کارگاه آموزشی بانک های اطلاعاتی در کتابخانه مرکزی برگزاری کارگاه آموزشی بانک های اطلاعاتی در کتابخانه مرکزی
یکشنبه 22 اردیبهشت 1398، چهارمین کارگاه آموزشی بانک های اطلاعاتی با معرفی پایگاه...


زنگ ایرانداک: کارگاه آشنایی و کار با سامانه هاو پایگاه های اطلاعات ایرانداک توسط کتابخانه مرکزی زنگ ایرانداک: کارگاه آشنایی و کار با سامانه هاو پایگاه های اطلاعات ایرانداک توسط کتابخانه مرکزی
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398، کارگاه آموزشی رایگان حضوری با نام زنگ ایرانداک: کا...


برگزاری جلسه دوم کارگاه آموزشی spss در کتابخانه مرکزی برگزاری جلسه دوم کارگاه آموزشی spss در کتابخانه مرکزی
سه شنبه 17 اردیبهشت 1398، دومین جلسه کارگاه آموزشی SPSS توسط سرکار خانم دکتر نور...