شماره: 11068
1399/10/08
آیین نامه تحویل پایان نامه ارشد و دکتری به کتابخانه مرکزی به همراه راهنمای آن
آیین نامه تحویل پایان نامه ارشد و دکتری به کتابخانه مرکزی به همراه راهنمای آن

قابل توجه دانشجویان دانشگاه الزهرا

جهت تحویل پایان نامه به کتابخانه مرکزی و ایجاد کاور پیچ به فایل پیوست مراجعه نمایید

طبق آیین نامه جدید علاوه بر نسخه فیزیکی، نسخه الکترونیکی با مشخصات مندرج در فایل پیوست از طریق سامانه گلستان تحویل کابخانه مرکزی می گردد. با توجه به شرایط شیوع بیماری کوئید 19 تحویل پایاننامه فیزیکی منوط به بازگشایی کتابخانه و قبل از دریافت اصل مدرک می باشد.

در صورت بروز مشکل در ساعت اداری به شماره 09383821903 بصورت واتساپ پیام دهید.

الگوی پایان نامه و رساله دانشگاه الزهرا

حق انتشار محفوظ است ©