یکشنبه، 10 مرداد 1400          
    اخبار
جستجو اخبار
اخبار کتابخانه مرکزی

(آرشیو ماه مرداد 1396)

جابحایی بی وقفه کتابخانه مرکزی از تاریخ 20 تیر ماه تاکنون
کتابخانه مرکزی از 20 تیر ماه تا کنون بصورت بی وقفه در حال جایجایی به ساختمان جدید کتابخانه مرکزی می باشد، در این جابجایی علاوه بر همکاری خالصانه همکاران کتابخانه مرکزی و ریاست محترم .کتابخانه جابجایی توسط تیم متخصصین در این حوزه با دقت و نظارت بالا در حال انجام است
دوشنبه، 23 مرداد 1396 - 13:05