یکشنبه، 10 مرداد 1400          
    اخبار
جستجو اخبار
اخبار کتابخانه مرکزی

(آرشیو ماه مرداد 1398)

رسیدگی و سمپاشی گیاهان کتابخانه مرکزی
مرداد ماه 1398 کلیه گیاهان و درختچه ها کتابخانه مرکزی شمپاسی، میکروب زدایی و هرس شدند.
دوشنبه، 14 مرداد 1398 - 12:13
وجین کتاب های لاتین کتابخانه مرکزی
در مرداد ماه 1398 کتاب های لاتین و کتاب های مرجع لاتین که در طبقه منفی یک قرار گرفته اند وجین شدند
دوشنبه، 14 مرداد 1398 - 12:11
شتسوی موکت ها و صندلی های کتابخانه مرکزی در مرداد ماه 98
در مرداد ماه امسال کلیه موکت ها و صندلی های طبقات شتسو شد
دوشنبه، 14 مرداد 1398 - 12:08
بازدید هیات وزارت علوم تحصیلات عالی افغانستان از کتابخانه مرکزی
چهارشنبه 2 مرداد 1398، هیات وزارت علوم تحصیلات افغانستان با همراهی جناب آقای دکتر اردوخانی، سرکار خانم دکتر توسلی و سرکار خانم دکتر حناچی از کتابخانه مرکزی بازدید بعمل آوردند.
چهارشنبه، 02 مرداد 1398 - 14:18