یکشنبه، 10 مرداد 1400          
    اخبار
جستجو اخبار
اخبار کتابخانه مرکزی
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 19 فروردین 1399
راهنمای استفاده از Mathscinet

  راهنمای استفاده از Mathscinet

امتیاز: Article Rating

برای استفاده از بانکهای اطلاعاتی به آدرس بانکهای اطلاعاتی مندرج در سایت کتابخانه مرکزی مراجعه نموده تا به کلیه پایگاه ها دسترسی پیدا کنید.

http://centrallib.alzahra.ac.ir/tabid/701/Default.aspx

برای اتصال به پایگاه Mathscinet به آدرس مستقیم زیر می توان مراجعه کرد:

https://mathscinet.ams.org/mathscinet/search.html

این پایگاه مختص رشته ریاضی می باشد.

فایل آموزشی آن جهت جستجو در بخش پیوست موجود است.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • راهنمای استفاده از Mathscinet
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز