یکشنبه، 10 مرداد 1400          
    اخبار
جستجو اخبار
اخبار کتابخانه مرکزی
تاریخ انتشار: دوشنبه 21 تیر 1400
لینک ضبط شده کارگاه آشنایی با Template  پایان نامه ها و رساله های دانشگاه الزهرا بهمراه پرسش و پاسخ

  لینک ضبط شده کارگاه آشنایی با Template پایان نامه ها و رساله های دانشگاه الزهرا بهمراه پرسش و پاسخ

امتیاز: Article Rating

لینک ضبط شده کارگاه آشنایی با Template  پایان نامه ها و رساله های دانشگاه الزهرا بهمراه پرسش و پاسخ 

https://webinar.alzahra.ac.ir/lpc81vj48wol/

اشتراک گذاری
تصاویر
  • لینک ضبط شده کارگاه آشنایی با Template  پایان نامه ها و رساله های دانشگاه الزهرا بهمراه پرسش و پاسخ
ثبت امتیاز