یکشنبه، 10 مرداد 1400          
    اخبار
جستجو اخبار
اخبار کتابخانه مرکزی
تاریخ انتشار: یکشنبه 19 آبان 1398
کارگاه آموزشی Mendeley

  کارگاه آموزشی Mendeley

امتیاز: Article Rating

کارگاه آموزشی Mendeley   نرم افزار استناددهی و شبکه پژوهش آکادمیک، جستجوی فرصت های شغلی از میان 200 هزار فرصت شغلی، جستجوی بورس تحصیلی و فرصت های مطالعاتی با حضور نماینده ناشر در تاریخ 20 آبان از ساعت 13 الی 15 مکان سالن تورانی برگزار خواهد گردید.


اشتراک گذاری
تصاویر
  • کارگاه آموزشی Mendeley
ثبت امتیاز