یکشنبه، 10 مرداد 1400          
    معرفی » وظایف
وظایف

·        فراهم آوری و گردآوری مواد کتابخانه ای اعم از چاپی، غیرچاپی و ارائه خدمات دسترس پذیری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران دانشگاه

·         انجام خدمات فنی ( ثبت، فهرستنویسی، سازماندهی) کلیه منابع کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا واحد تهران و واحد ارومیه

·         ارائه خدمات عضویت، امانت و تسویه حساب اعضا

·         آموزش مراجعه‌ کنندگان در راستای استفاده صحیح و بهینه از مجموعۀ کتابخانه‌ها مکانیزه کردن فعالیت‌های کتابخانه‌ای جهت سرعت بخشیدن به ذخیره و بازیابی اطلاعات

·         گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار فعالیت­­های کتابخانه و ارائه گزارش های لازم

·         به کارگیری نیروهای متخصص و روزآمد سازی دانش آنها در راستای بهینه سازی خدمات به کاربران

·         حفاظت از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی موجود

·         ارتقاء کمی و کیفی منابع اطلاعاتی و خدمات اطلاع رسانی

·         فراهم آوردن امکانات فیزیکی کافی و مناسب برای استفاده از منابع در داخل کتابخانه

·         شناخت نیازهای اطلاعاتی جامعه کتابخانه با توجه به برنامه ها و رشته های آموزشی دانشگاه

·         تامین منابع مورد نیاز هیات علمی و دانشجویان دانشگاه الزهرا و سایر دانشگاه ها ازطریق طرح امین

·         دیجیتالی کردن پایان نامه ها

·         خرید منابع الکترونیکی لاتین

·         تدوین آیین نامه های لازم در ارتباط با خدمات و فعالیت های کتابخانه

·         اطلاع‌رسانی فعالیت‌های کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد به شکل‌های مختلف

·         مشارکت در طرح‌های ملی اطلاع‌ رسانی و اشتراک منابع