یکشنبه، 10 مرداد 1400          
    معرفی » معرفی
معرفی

کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا (س) در سال 1343 با کتب اهدایی افتتاح گردید، در حال حاضر این کتابخانه در ساختمان جدید در سایت شرقی دانشگاه در 6 طبقه مستقر است و هم اکنون 17 نفر کارشناس و کارشناس ارشد در این واحد مشغول فعالیت می باشند. 

نگاهی اجمالی به تاریجچه کتابخانه مرکزی