یکشنبه، 10 مرداد 1400          
    بخش ها » گردش و امانت
بخش گردش و امانت

بخش امانت کتابخانۀ مرکزی یکی از مهمترین بخش‌های کتابخانه است، که مخزن کتاب های فارسی در طبقه اول و دوم و مخزن کتاب های لاتین در طبقه سوم مستقر است. این بخش کار گردش و امانت کتاب را بر عهده دارد. جستجوی کتاب در این بخش از طریق رایانه های مستقر درطبقات  کتابخانه انجام می شود. در این بخش اعضای کتابخانه می توانند پس از امانت این کتب، آنها را در خارج از کتابخانه نیز مطالعه نمایند. کتابخانۀ مرکزی دارای مجموعه غنی از کتاب‌ها در زمینه‌های مختلف است.

شایان ذکر است مخزن کتابخانه برای کلیه مراجعین باز میباشد. مراجعه کنندگان می توانند پس از جستجو کتاب های مورد نیاز جهت دریافت آن با راهنمایی کتابداران بخش اقدام نمایند. لازم به ذکر است که جستجو در نرم افزار کتابخانه،  تمديد کتاب از طريق اينترنت ميسر مي باشد. علاوه بر این بخش امانت براي دانشجويان و اعضاي هيات علمي و دانشگاه الزهرا امکان عضويت در طرح غدير را نيز فراهم مي کند تا بدين وسيله بتوانند از خدمات کتابخانه هاي تحت پوشش طرح از جمله کتابخانه هاي دانشگاه دیگر استفاده نمايند.

وظایف بخش امانت شامل موارد زیر می باشد:.

·         امانت و بازگشت و تمدید کتاب

·         چیدن و مرتب نمودن کتابهای بازگشتی در قفسه ها

·         تسویه حساب

·         آموزش نحوه استفاده از سرویس تمدید اینترنتی

·         راهنمایی مراجعان در جستجوی رایانه ای و کمک در بازیابی کتاب

·         آموزش کارآموزان

·         کمک به برگزاری تورهای بازدید از کتابخانه

·         شناسایی کتابها ی دارای اشکال و ارسال این کتابها به بخش فهرستنویسی جهت اصلاح

·         جداسازی کتابهای مخدوش و ثبت در سیستم جهت ارسال به صحافی

·         دریافت و بررسی کتب اهدایی ، وارسال به بخش سفارشات درصورت مناسب بودن از نظر ظاهر و تناسب  با مجموعه کتابخانه

·         نیاز سنجی و تهیه  لیست منابع مورد نیاز مراجعان و ارسال آن به بخش سفارشات

·         تهیه گزارشهای آماری

·         وجین

·         شلف خوانی و کنترل موجودی به صورت دوره ای

تلفن تماس:85692212 و 85692111