یکشنبه، 10 مرداد 1400          
    ساعت کاری1
ساعت کاری

ساعات کار کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه به شرح زیر است:

 

 

شنبه تا چهارشنبه :                    8 الی 14

                  بخش پایان نامه های 8 الی 14

                  بخش مرجع            8 الی  14

پنجشنبه ها  :        تعطیل است