یکشنبه، 10 مرداد 1400          
    بخش ها » نشریات
بخش نشریات

 این بخش شامل دو قسمت نشریات جاری و نشریات آرشیو (گذشته نگر) می باشد.

در حال حاضر آرشیو بزرگی از نشریات چاپی فارسی (489 عنوان ) و لاتین (450 عنوان) درزمینه های موضوعی گوناگون دربخش نشریات کتابخانه وجود دارد که امکان جستجو در عناوین آنها از طریق نرم افزار کتابخانه  وجود دارد. همچنین آرشیوبزرگی ازabstract   ها در این بخش وجود دارد که مورد استفاده دانشجویان رشته های علوم پایه و روانشناسی قرار می گیرد ونیز تعداد 6 عنوان روزنامه به صورت روزانه برای این بخش تهیه می شود.

در حال حاضر با توجه به جایگزینی سیاست تسهیل  و افزایش دسترسی کاربران به مقالات الکترونیکی نشریات ، به جای خرید عناوین محدود نسخ چاپی ، دستیابی به متن کامل مقالات تعداد بسیاری از عناوین نشریات فارسی و لاتین از طریق پایگاه های اطلاعاتی فارسی و لاتین  مورد اشتراک فراهم می باشد.

وظایف بخش نشریات

 دریافت و جاگذاری روزنامه ها

 جمع کردن وبستن روزنامه ها در پایان هر ماه و انتقال به آرشیو

 تحویل و مهمور کردن نشریات اهدایی کتابخانه که شامل 1200 عنوان می باشد

ثبت و ورود اطلاعات تعداد 150 عنوان از نشریات اهدایی که جزء نشریات علمی، پژوهشی می باشند

دریافت نشریات صحافی شده ، زدن لیبل ، مرتب کردن و جاگذاری آنها در آرشیو

آموزش دادن به دانشجویان جدید الورود در آغاز هر ترم بنا به درخواست اساتید

راهنمایی مراجعین در یافتن مقالات مورد نیاز

پاسخگویی و راهنمایی مراجعین  آرشیو

آموزش و راهنمایی مراجعین برای استفاده از abstract ها

تهیه کپی مقالات برای مراجعین