یکشنبه، 10 مرداد 1400          
    بخش ها » فهرست نویسی
بخش فهرست نویسی

هدف اصلي سازماندهی، برقراري نظمي است که به کمک آن مراجعه‌کننده بتواند به سهولت منبع اطلاعاتی مورد نیاز خود را از ميان منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه بيابد. کليه اقدامات لازم به منظور قابل دسترس نمودن منابع از طريق سيستم جامع کتابخانه وظیفۀ بخش فهرست نویسی می باشد.

در این بخش که شامل فهرست نویسی فارسی و لاتین می باشد، منابع چاپی گردآوری شده مورد بررسي موضوعي قرار گرفته و در چارچوب استانداردهاي بين المللي علم اطلاعات و دانش‌شناسي سازماندهی، رده‌بندي و آماده‌سازي مي‌شوند. سیستم رده‌بندی کتابخانه، رده‌بندی کنگره آمریکا (LC)  است. 

وظایف بخش فهرست نویسی به شرح زیر می باشد:

·         ورود اطلاعات کتابشناختی کتب در برنامه جامع کتابخانه

·         فهرستنویسی و رده بندی کتاب بر اساس رده بندی کتابخانه کنگره (LC )و قوانین انگلو آمریکن.

·         صدور کارتهای فهرست نویسی ولیبل عطف، کارت امانت و تهیه بارکد برای هرکتاب.

·         آماده سازی منابع (چسباندن برچسب عطف، جیب کتاب و برچسب بارکد)

·         ثبت کتابهای نسخه ای و آماده سازی آنها(پرینت برچسب عطف،جیب کتاب و برچسب بارکد)

·         اصلاحات کتابهای ارجاعی از بخش امانت و مرجع

·         فایل کارتهای شلف در برگه دان مادر

·         چک دوره ای برگه دان مادر

·         پرینت برچسب لیبل و برچسب بارکد و کارت امانت کتابهای صحافی

·         چک کردن کل رکوردها در برنامه و رفع اشکال آنها

شایان ذکر است، پس از افتتاح شعبه جدید دانشگاه الزهرا در شهر ارومیه در سال   1393، کلیه فرآیندهای سازماندهی و فهرست نویسی کتب خریداری شده برای کتابخانه این دانشگاه نیز در این بخش انجام می گیرد.