یکشنبه، 10 مرداد 1400          
    کارگاه های آموزشی
جستجو اخبار
اخبار کارگاه های اموزشی
کارگاه آشنایی با Template  پایان نامه ها و رساله های دانشگاه الزهرا بهمراه پرسش و پاسخ کارگاه آشنایی با Template پایان نامه ها و رساله های دانشگاه الزهرا بهمراه پرسش و پاسخ
یکشنبه 20 تیر 1400 کارگاه آموزشی در زمینه الگوی پایان نامه با عنوان کارگاه آشنای...


برگزاری کارگاه اندنوت برگزاری کارگاه اندنوت
کتابخانه مرکزی سه شنبه 25 خرداد 1400 از ساعت 10 الی 12، کارگاه نحوه استفاده از ن...


برگزاری کارگاه پایگاه اطلاعاتی فارسی، همراه با گواهی شرکت در کارگاه برگزاری کارگاه پایگاه اطلاعاتی فارسی، همراه با گواهی شرکت در کارگاه
کتابخانه مرکزی سه شنبه 18 خرداد 1400 از ساعت 10 الی 12، کارگاه نحوه جستجو در پای...


برگزاری کارگاه پایگاه اطلاعاتی لاتین، همراه با گواهی شرکت در کارگاه برگزاری کارگاه پایگاه اطلاعاتی لاتین، همراه با گواهی شرکت در کارگاه
کتابخانه مرکزی برگزار می نماید، سه شنبه 11 خرداد 1400 از ساعت 10 الی 12 کارگاه ن...


کارگاه مندلی برگزار گردید کارگاه مندلی برگزار گردید
کارگاه مندلی با تدریس خانم مهندس جلا در تاریخ 2 خرداد 1400 بصورت مجازی برگزار گر...


برگزاری کارگاه مندلی برگزاری کارگاه مندلی
کتابخانه مرکزی برگزار می نماید، یکشنبه 2 خرداد 1400 از ساعت 10 الی 12 کارگاه مند...


دسترسی به وبینار اشتراک داده‌های پژوهشی با پلت‌فرم Mendeley Data دسترسی به وبینار اشتراک داده‌های پژوهشی با پلت‌فرم Mendeley Data
جهت دسترسی به وبینار اشتراک داده های پژوهشی با پلتفرم مندلی دیتا به لینک زیر مرا...


وبینار معرفی کتابخانه و کارگاه آموزشی نرم افزار کتابخانه وبینار معرفی کتابخانه و کارگاه آموزشی نرم افزار کتابخانه
یکشنبه 17 اسفند 1399 وبینار معرفی کتابخانه مرکزی و کارگاه آموزشی نرم افزار کتابخ...


وبینار کارگاه آموزشی ریپازیتوری نرم افزار کتابخانه برای دانشجویان جدید الورود وبینار کارگاه آموزشی ریپازیتوری نرم افزار کتابخانه برای دانشجویان جدید الورود
یکشنبه 17 اسفند 1399 وبینار کارگاه آموزشی ریپازیتوری برای دانشجویان جدید الورود ...


وبینار اشتراک داده‌های پژوهشی با پلت‌فرم Mendeley Data وبینار اشتراک داده‌های پژوهشی با پلت‌فرم Mendeley Data
دوشنبه 11 اسفند ماه 1399 ساعت 13 الی 15 https://webinar.alzahra.ac.ir/ce...