یکشنبه، 10 مرداد 1400          
    خدمات » طرح امین
طرح امین

طرح امین (سرویس امانت بین کتابخانه ای)

طرح امین راهکاری است که متقاضیان از طریق آن می توانند به صورت غیر مستقیم به منابع دیگر کتابخانه ها در داخل کشور دسترسی داشته باشند. این طرح موافقت نامه ای است که میان کتابخانه ها منعقد گردیده که بر اساس آن هر کتابخانه در صورتی که مدرک مورد نیاز متقاضی را نداشته باشند ، از کتابخانه ای دیگرکه آن مدرک را داشته باشد، تهیه می نماید که ممکن است به صورت خدمات امانت مدرک و یا خدمات تصویر مدرک باشد.

طریقه استفاده از طرح امین

1.      دانشجویان و اساتید دانشگاه الزهرا
جهت استفاده از طرح امین ، پس از جستجوی مدرک مورد نظر خود در فهرستهای کتابخانه ای، اطلاعات کتابشناختی آن را به همراه مکان نگهداری مدرک یادداشت نموده و پس از مراجعه حضوری به دفتر کتابخانه مرکزی (سر کار خانم مینا حدادی )، فرم مربوط به طرح امین را پرمی کنند، سپس مجری طرح پس از کنترل فرم و اطمینان کامل از صحت اطلاعات مراحل سفارش مدرک را انجام می دهد و پس از دریافت مدرک مورد درخواست ، به اطلاع متقاضی می رساند تا متقاضی جهت تحویل مدرک اقدام نماید. 

2.      متقاضیان خارج از دانشگاه

فرم درخواست مدرک ازطرف دانشگاه متقاضی به سرکار خانم حدادی ارسال می گردد، پس از کنترل فرم، مدرک مورد درخواست با شرایط تعیین شده برای دانشگاه متقاضی ارسال می گردد.

*گروه دوم نیازی به مراجعه حضوری به دانشگاه ندارند.

*هزینه خدمات امانت و تصویر مدرک با ارسال بها مهر ( آبی یا سبز ) از طریق کتابخانه درخواست کننده خدمات به کتابخانه ارائه کننده خدمات پرداخت می گردد.

استفاده کنندگان

تمامی دانشجویان در تمامی مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا و اساتید و اعضاء هیأت علمی می توانند از این طرح استفاده کنند.


شرایط طرح امین

 درخواست مقاله : تصویر مقاله ارسال می گردد .

درخواست کتاب : مدت امانت کتاب از تاریخ دریافت مدرک توسط متقاضی به مدت 15 روز می باشد که در صورت درخواست تمدید اگر مدرک رزرو نشده باشد به مدت 15 روز دیگر قابل تمدید می باشد. لازم به ذکر می باشد که در قبال امانت کتاب کارت شناسایی معتبر از متقاضی دریافت می گردد .